අප සපයන සේවාවන්...

ඔබේ අවශ්‍යතාව අනුව අදාළ කාණ්ඩය වෙත පිවිස පරීක්ෂා කර බලන්න. ඔබ සොයන තොරතුරු එහිදී සොයා ගැනීමට නොහැකි වූයේ නම්, අප ඇමතීමට කාරුණික වන්න.

අප අමතන්න

News & Events

01
ජන2019
Happy New Year - 2019 !

Happy New Year - 2019 !

ලැබුවා වූ 2019 නව වසර සෞභාග්‍යමත් වසරක්...

24
දෙසැ2018
Merry X'mas !

Merry X'mas !

Merry X'mas ! Wishing Merry X'mas to...

18
දෙසැ2018

SAMURDHI PROGRAM_02

ව්‍යවසායකත්ව සංවර්ධන වැඩසටහන - නව ව්‍යවසායකින් පුහුණු කිරීමේ...

18
දෙසැ2018

SAMURDHI PROGRAM

"සවිබලයයි සමෘද්ධියයි - ඉසුරු ගෙනෙන ගොවි ගෙදරයි"...

Scroll To Top